1
NOV 2023
+
22
NOV 2023
+
6
DEC 2023

DIGITAL GRUNDUTBILDNING

Grundutbildning i Drömmen om det goda - metoden (1 heldag+2 eftermiddagar)

I den här grundutbildningen lär vi ut fyra enkla övningsformer för lugn och ro - stillhet, beröring, reflektion och rörelse (meditativ gång).

Metoden kan, efter genomgången utbildning, direkt användas i klasser och barngrupper, för att bidra till skollagens krav på en skolmiljö med trygghet och arbetsro.

Under utbildningsdagarna får du
• träna på våra övningsformer
• ta del av forskning på vår metod och annan aktuell hjärnforskning om hjärnans behov av stillhet
• ta del av erfarenheter av att arbeta med stillhetsmetoden inom förskola och skola
• kunskaper och praktiska redskap som kan tillämpas direkt i barngrupper och klasser
• effektiva verktyg för att minska stress
• hjälp att förbättra din egen arbetssituation

Lärare och elever som deltagit i våra utbildningar upplever en förbättrad arbetsmiljö, minskad stress och en ökad förmåga till koncentration och inlärning.

Anmälan senast 14 dagar före utbildningsstart. För att utbildningen ska bli av behövs minst 10 deltagare.

Vår utbildare

Anna Lundstedt
Anna är diplomerad utbildare i Drömmen om det godas metod. Fil Dr i Etnologi med lång erfarenhet av forskning samt av utbildning och handledning i skolan samt av barn med autism.

TID

1 november kl. 10-17. 22 november kl. 15-18. 6 december kl. 15-18.

PLATS

Digitalt.

PRIS

Denna utbildning är kostnadsfri och finansieras av Folkhälsomyndigheten. Material, diplom och medlemskap i Drömmen om det goda under ett år ingår. Anmälan är bindande. 

UTBILDNINGEN ÄR FULLBOKAD!!

KONTAKT OCH FRÅGOR