3
November 2022

DIGITAL GRUNDUTBILDNING 

Grundutbildning i Drömmen om det goda - metoden

Utbilda dig i enkel metod för stillhet

Under två stimulerande dagar med Drömmen om det godas metodik får du lära dig fyra enkla stillhetsformer du direkt kan använda i din klass eller barngrupp: stillhet, beröring, reflektion och rörelse i form av meditativ gång. En blandning av teori och praktik erbjuds och du får ta del av forskning som gjorts på vår metod och annan aktuell forskning om hjärnans behov av stillhet. Lärare och elever som deltagit i våra utbildningar upplever en förbättrad arbetsmiljö, minskad stress och en ökad förmåga till koncentration och inlärning.  

Denna utbildning är kostnadsfri. Anmälan senast 14 dagar före utbildningsstart. Vid färre än 8 anmälda deltagare flyttas utbildningen till annat tillfälle. Kursmaterial, diplom och medlemskap i Drömmen om det goda ingår. Anmälan är bindande.

Våra utbildare

Anna Lundstedt

Anna är diplomerad utbildare i Drömmen om det godas metod. Fil Dr i Etnologi med lång erfarenhet av forskning samt av utbildning och handledning i skolan samt av barn med autism.

Lotta Olsson

Lotta är diplomerad utbildare i Drömmen om det goda, utbildad förskollärare och utbildad i yoga och massage på Axelsons Institut.

TID

3 november 2022 kl 10.00-17.00.

PLATS

 Digitalt

BOKA UTBILDNING

KONTAKT OCH FRÅGOR