13 - 14
OKT 2021

GRUNDUTBILDNING, NORRKÖPING

Grundutbildning i Drömmen om det goda - metoden

I denna grundutbildning lär vi ut fyra enkla metoder för lugn och ro - stillhet, beröring, reflektion och rörelse (meditativ gång).

Metoderna, som efter genomgången utbildning, direkt kan användas i klasser och barngrupper, för att bidra till skollagens krav på en skolmiljö med trygghet och arbetsro.

Under utbildningsdagarna får du öva på våra metoder och samtidigt
• ta del av forskning som gjorts på våra metoder och aktuell hjärnforskning, om hjärnans behov av stillhet
• ta del av erfarenheter av att arbeta med stillhetsmetoder som gjorts inom förskola och skola
• kunskaper och praktiska redskap som kan tillämpas direkt i barngrupper och klasser
• effektiva verktyg för att minska stress
• hjälp att förbättra din egen arbetssituation

Kursmaterial, diplom och medlemskap i Drömmen om det goda ingår!


Våra instruktörer

Ann-Kristin Källström Sundgren

Ann-Kristin är rektor för förskolorna Armbandet och Kättsätter och en av pionjärerna i Drömmen om det goda. Hon är diplomerad instruktör i Drömmen om det godas metoder och föreläser i samband med grundutbildningen och berättar hur hon och hennes medarbetare skapar lugn och ro på de två stora förskolorna Armbandet och Kättsätter, Sveriges första Drömmen om det goda-förskolor. Förskolorna rankades i Sverigetoppen i Qualis kvalitetsgranskning 2014.

Marie Dohlmar

Marie har arbetat med Drömmen om det godas metoder för lugn och ro i skolan och förskolan sedan 2006. Hon är diplomerad instruktör i Drömmen om det godas metoder.

Marie är qigonginstruktör och har i över 20 år undervisat i hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa. Hon arbetar nu som pedagog och kock på förskolan Armbandet.

TID

13 okt kl. 9.00-17.00 - 14 okt kl. 8.00-16.00

PLATS

Förskolan Armbandet Sprängstensgatan 6, Norrköping

PRIS

3 400 kronor/person.
Frukost, lunch, fika samt frukt serveras för självkostnadspris 100 kr/dag.
Meddela köket eventuella allergier på telefon 070-490 51 44. Måltiderna ger gemenskap och kunskap utifrån Drömmens metoder och är därför en viktig del i utbildningen.

Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden. 

BOKA UTBILDNING

KONTAKT OCH FRÅGOR