14 - 15
OKT 2021

GRUNDUTBILDNING, ÖSTERSUND

Grundutbildning i Drömmen om det goda - metoden

I denna grundutbildning lär vi ut fyra enkla metoder för lugn och ro - stillhet, beröring, reflektion och rörelse (meditativ gång).

Metoderna, som efter genomgången utbildning, direkt kan användas i klasser och barngrupper, för att bidra till skollagens krav på en skolmiljö med trygghet och arbetsro.

Under utbildningsdagarna får du öva på våra metoder och samtidigt
• ta del av forskning som gjorts på våra metoder och aktuell hjärnforskning, om hjärnans behov av stillhet
• ta del av erfarenheter av att arbeta med stillhetsmetoder som gjorts inom förskola och skola
• kunskaper och praktiska redskap som kan tillämpas direkt i barngrupper och klasser
• effektiva verktyg för att minska stress
• hjälp att förbättra din egen arbetssituation

Denna utbildning är kostnadsfri. Kursmaterial, diplom och medlemskap i Drömmen om det goda ingår! Anmälan är bindande.

Utbildningen genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Våra instruktörer

Anna Lundstedt

Anna är diplomerad instruktör i Drömmen om det godas metoder. Fil Dr i Etnologi med lång erfarenhet av forskning samt av utbildning och handledning i skolan samt av barn med autism.

Hans Kernell

Hans är diplomerad instruktör i Drömmen om det godas metod och gymnasielärare med lång erfarenhet av stillhet på gymnasiet. Tidigare verksam på Jämtlands Gymnasium. Idag lokal samordnare för Drömmen om det goda i Östersund/Jämtland.

TID

14 okt kl. 9.00-17.00 - 15 okt kl. 8.00-16.00

PLATS

Litsvägen 31 A, Östersund

BOKA UTBILDNING

KONTAKT OCH FRÅGOR