14
Juni 2022

GRUNDUTBILDNING DAG 1, STOCKHOLM

Grundutbildning Dag 1 i Drömmen om det goda - metoden

Utbilda dig i enkel metod för stillhet

Under två stimulerande dagar med Drömmen om det godas metodik får du lära dig fyra enkla stillhetsövningar du direkt kan använda i din klass eller barngrupp: stillhet, beröring, reflektion och rörelse i form av meditativ gång. En blandning av teori och praktik erbjuds och du får ta del av forskning som gjorts på våra metoder och annan aktuell forskning om hjärnans behov av stillhet. Lärare och elever som deltagit i våra utbildningar upplever en förbättrad arbetsmiljö, minskad stress och en ökad förmåga till koncentration och inlärning.  

Denna utbildning är kostnadsfri. Anmälan senast 14 dagar före utbildningsstart. Kursmaterial, diplom och medlemskap i Drömmen om det goda ingår. Anmälan är bindande.

Vår utbildare

Anna Lundstedt

Anna är diplomerad utbildare i Drömmen om det godas metod. Fil Dr i Etnologi med lång erfarenhet av forskning samt av utbildning och handledning i skolan samt av barn med autism.

TID

14 juni 2022 kl 9.00-16.30.

PLATS

 Didaktus gymnasium, Liljeholmen, Stockholm.

BOKA UTBILDNING

KONTAKT OCH FRÅGOR