15
JUN 2023
+
16
AUG 2023

GRUNDUTBILDNING, DIGITALT

Grundutbildning i Drömmen om det goda - metoden (1+1 dag)

I den här grundutbildningen lär vi ut fyra enkla övningsformer för lugn och ro - stillhet, beröring, reflektion och rörelse (meditativ gång).

Metoden kan, efter genomgången utbildning, direkt användas i klasser och barngrupper, för att bidra till skollagens krav på en skolmiljö med trygghet och arbetsro.

Under utbildningsdagarna får du
• träna på våra övningsformer
• ta del av forskning på vår metod och annan aktuell hjärnforskning om hjärnans behov av stillhet
• ta del av erfarenheter av att arbeta med stillhetsmetoden inom förskola och skola
• kunskaper och praktiska redskap som kan tillämpas direkt i barngrupper och klasser
• effektiva verktyg för att minska stress
• hjälp att förbättra din egen arbetssituation

Lärare och elever som deltagit i våra utbildningar upplever en förbättrad arbetsmiljö, minskad stress och en ökad förmåga till koncentration och inlärning.

Material, diplom och medlemskap i Drömmen om det goda under ett år ingår!

Anmäl dig senast 1 juni. För att utbildningen ska bli av behövs minst 10 deltagare.

Vår utbildare

Anna Lundstedt
Anna är diplomerad utbildare i Drömmen om det godas metod. Fil Dr i Etnologi med lång erfarenhet av forskning samt av utbildning och handledning i skolan samt av barn med autism.

TID

Dag 1: 15 juni 10.00-17.00. Dag 2: 16 augusti 10.00-17.00.

PLATS

Digitalt.

PRIS

3 400 kronor/person. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden. 

BOKA UTBILDNING

KONTAKT OCH FRÅGOR