16-17
SEP 2021

GRUNDUTBILDNING, ÅHUS

Grundutbildning i Drömmen om det goda - metoden

 I denna 2 dagars grundutbildning lär vi ut fyra enkla metoder för lugn och ro - stillhet, beröring, reflektion och rörelse.

Metoderna, som efter genomgången utbildning, direkt kan användas i klasser och barngrupper, för att bidra till skollagens krav på en skolmiljö med trygghet och arbetsro.

Under utbildningsdagarna får du öva på våra metoder och samtidigt
• ta del av forskning som gjorts på våra metoder och aktuell hjärnforskning, om hjärnans behov av stillhet
• ta del av erfarenheter av att arbeta med stillhetsmetoder som gjorts inom förskola och skola
• kunskaper och praktiska redskap som kan tillämpas direkt i barngrupper och klasser
• effektiva verktyg för att minska stress
• hjälp att förbättra din egen arbetssituation

Kursmaterial, diplom och medlemskap i Drömmen om det goda ingår!


Våra instruktörer


Margareta Rosenquist är f. d. speciallärare i Kristianstads kommun och diplomerad instruktör i Drömmen om det godas metoder.

 Ingrid Torstensson är f. d. rektor i Kristianstad och diplomerad instruktör i Drömmen om det godas metoder.


TID

Torsdag 16 kl. 9.00-17.00 - Fredag 17 Sep Kl: 8.00-16.00

PLATS

Bivägen 14, Åhus

PRIS

3 400 kronor/person.  + mat 300 kronor. Kursmaterial, diplom och medlemskap i Drömmen om det goda ingår. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden. 

BOKA UTBILDNING

KONTAKT OCH FRÅGOR