29-30
MAR 2022

GRUNDUTBILDNING, STOCKHOLM

Grundutbildning i Drömmen om det goda - metoden

I den här grundutbildningen lär vi ut fyra enkla övningsformer för lugn och ro - stillhet, beröring, reflektion och rörelse (meditativ gång).

Metoden kan, efter genomgången utbildning, direkt användas i klasser och barngrupper, för att bidra till skollagens krav på en skolmiljö med trygghet och arbetsro.

Under utbildningsdagarna får du
• träna på våra övningsformer 
• ta del av forskning på vår metod och annan aktuell hjärnforskning om hjärnans behov av stillhet
• ta del av erfarenheter av att arbeta med stillhetsmetoden inom förskola och skola
• kunskaper och praktiska redskap som kan tillämpas direkt i barngrupper och klasser
• effektiva verktyg för att minska stress
• hjälp att förbättra din egen arbetssituation

Lärare och elever som deltagit i våra utbildningar upplever en förbättrad arbetsmiljö, minskad stress och en ökad förmåga till koncentration och inlärning.

Material, diplom och medlemskap i Drömmen om det goda under ett år ingår!

Vår utbildare

Anna Lundstedt

Anna är diplomerad instruktör i Drömmen om det godas metoder. Fil Dr i Etnologi med lång erfarenhet av forskning samt av utbildning och handledning i skolan samt av barn med autism.

TID

29-30 mars kl. 9.00-16.30 båda dagarna

PLATS

Stockholm

PRIS

3 400 kronor/person. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden. 

BOKA UTBILDNING

KONTAKT OCH FRÅGOR