29 april och 
27 maj 2024

GRUNDUTBILDNING, NORRKÖPING 

Grundutbildning i Drömmen om det goda -metoden

I den här grundutbildningen lär vi ut fyra enkla övningsformer för lugn och ro - stillhet, beröring, reflektion och rörelse (meditativ gång).

Metoden kan, efter genomgången utbildning, direkt användas i klasser och barngrupper, för att bidra till skollagens krav på en skolmiljö med trygghet och arbetsro.
 
Under utbildningsdagarna får du

• träna på våra övningsformer
• ta del av forskning på vår metod och annan aktuell hjärnforskning om hjärnans behov av stillhet
• ta del av erfarenheter av att arbeta med stillhetsmetoden inom förskola och skola
• kunskaper och praktiska redskap som kan tillämpas direkt i barngrupper och klasser
• effektiva verktyg för att minska stress
• hjälp att förbättra din egen arbetssituation Lärare och elever som deltagit i våra utbildningar upplever en förbättrad arbetsmiljö, minskad stress och en ökad förmåga till koncentration och inlärning.

Lärare och elever som deltagit i våra utbildningar upplever en förbättrad arbetsmiljö, minskad stress och en ökad förmåga till koncentration och inlärning.

Våra utbildare

Ann-Kristin Källström Sundgren

Ann-Kristin är regional samordnare för Drömmen om det goda i Östergötland och diplomerad utbildare i Drömmen om det godas metod. Hon har lång och gedigen erfarenhet från förskolan. Ann-Kristin var tidigare rektor för Armbandets och Kättsätters förskolor i Norrköping och pionjär för införandet av Drömmen om det godas metod i förskolan.

Marie Dohlmar

Marie har arbetat med Drömmen om det godas metod för lugn och ro i skolan och förskolan sedan 2006. Hon är diplomerad utbildare i metoden och qigonginstruktör. Marie har i över 20 år undervisat i hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa. Hon arbetar nu som pedagog och kock på förskolan Armbandet.

TID

29 april och 27 maj 2024 kl 8:00-15:30 båda dagarna.

PLATS

Sjömanskyrkan, Norra Promenaden 80, Norrköping

PRIS

3 400 kr (momsbefriat). Material, diplom och medlemskap i Drömmen om det goda under ett år ingår. Anmälan är bindande. Det finns 16 platser. Lunch och fika ingår inte.

BOKA UTBILDNING

KONTAKT OCH FRÅGOR