2023

GRUNDUTBILDNING, ÅHUS

Grundutbildning i Drömmen om det goda - metoden

I den här grundutbildningen lär vi ut fyra enkla övningsformer för lugn och ro - stillhet, beröring, reflektion och rörelse (meditativ gång).

Metoden kan, efter genomgången utbildning, direkt användas i klasser och barngrupper, för att bidra till skollagens krav på en skolmiljö med trygghet och arbetsro.

Under utbildningsdagarna får du
• träna på våra övningsformer
• ta del av forskning på vår metod och annan aktuell hjärnforskning om hjärnans behov av stillhet
• ta del av erfarenheter av att arbeta med stillhetsmetoden inom förskola och skola
• kunskaper och praktiska redskap som kan tillämpas direkt i barngrupper och klasser
• effektiva verktyg för att minska stress
• hjälp att förbättra din egen arbetssituation

Lärare och elever som deltagit i våra utbildningar upplever en förbättrad arbetsmiljö, minskad stress och en ökad förmåga till koncentration och inlärning.

Material, diplom och medlemskap i Drömmen om det goda under ett år ingår!


Våra utbildare

Margareta Rosenquist
Margareta är diplomerad utbildare samt workshopledare och fd speciallärare i Kristianstad. Hon har lång erfarenhet av att lära ut vår metod i förskola, grundskola och på gymnasiet. Margareta har med sin kompetens som mellanstadielärare och speciallärare under många år arbetat på Fjälkinge skola där vår metod för lugn och ro fördes in bland elever och lärare.
Ingrid Torstensson
Ingrid är diplomerad utbildare, workshopledare, regional samordnare i Skåne och fd rektor i Kristianstad. Hon har många års erfarenhet som rektor och mellanstadielärare. Fjälkinge skola arbetade med vår metod under många år då Ingrid var rektor på skolan och då tillsammans med Margareta Rosenquist, som anställd speciallärare och med speciellt uppdrag att arbeta med vår metod för lugn och ro.

TID

För närmare information kontakta Ingrid Torstensson ingrid.torstensson@drommenomdetgoda.se.

PLATS

Åhus. 

PRIS

Pris: 3 400 kr/person.  

BOKA UTBILDNING

KONTAKT OCH FRÅGOR