5-6
MARS 2024

GRUNDUTBILDNING, NORRKÖPING 

Grundutbildning i Drömmen om det goda - metoden

I den här grundutbildningen lär vi ut fyra enkla övningsformer för lugn och ro - stillhet, beröring, reflektion och rörelse (meditativ gång).

Metoden kan, efter genomgången utbildning, direkt användas i klasser och barngrupper, för att bidra till skollagens krav på en skolmiljö med trygghet och arbetsro.
 
Under utbildningsdagarna får du

• träna på våra övningsformer
• ta del av forskning på vår metod och annan aktuell hjärnforskning om hjärnans behov av stillhet
• ta del av erfarenheter av att arbeta med stillhetsmetoden inom förskola och skola
• kunskaper och praktiska redskap som kan tillämpas direkt i barngrupper och klasser
• effektiva verktyg för att minska stress
• hjälp att förbättra din egen arbetssituation Lärare och elever som deltagit i våra utbildningar upplever en förbättrad arbetsmiljö, minskad stress och en ökad förmåga till koncentration och inlärning.

Lärare och elever som deltagit i våra utbildningar upplever en förbättrad arbetsmiljö, minskad stress och en ökad förmåga till koncentration och inlärning.

Denna utbildning är kostnadsfri. Anmälan senast 14 dagar före utbildningsstart.
Det finns 16 platser. Först till kvarn gäller. 

Våra utbildare

Ann-Kristin Källström Sundgren

Ann-Kristin är regional samordnare för Drömmen om det goda i Östergötland och diplomerad utbildare i Drömmen om det godas metod. Hon har lång och gedigen erfarenhet från förskolan. Ann-Kristin var tidigare rektor för Armbandets och Kättsätters förskolor i Norrköping och pionjär för införandet av Drömmen om det godas metod i förskolan.

Marie Dohlmar

Marie har arbetat med Drömmen om det godas metod för lugn och ro i skolan och förskolan sedan 2006. Hon är diplomerad utbildare i metoden och qigonginstruktör. Marie har i över 20 år undervisat i hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa. Hon arbetar nu som pedagog och kock på förskolan Armbandet.

TID

5-6 mars 2024 kl 8.00-15.30 båda dagarna.

PLATS

 Förvaltningshuset Rosen Trädgårdsgatan 21 Norrköping.

PRIS

Denna utbildning är kostnadsfri och finansieras av Folkhälsomyndigheten. Material, diplom och medlemskap i Drömmen om det goda under ett år ingår. Anmälan är bindande. Det finns 16 platser. Först till kvarn gäller. Lunch och fika ingår inte.

BOKA UTBILDNING

KONTAKT OCH FRÅGOR