BLI EN AV FRAMTIDENS PEDAGOGER

WEBINAR


Wednesday, 21 April 2021
04:15 PM CEST

Days

21

Hours

06

Minutes

34

Seconds

15

BLI EN AV FRAMTIDENS PEDAGOGER.
LÄR DIG EN METOD FÖR STUDIERO OCH MINSKAD STRESS.

med Lotta Olsson.

Redan innan pandemin bröt ut meddelade Folkhälsomyndigheten att den psykiska ohälsan hade ökat bland barn och unga. I den tid vi lever i nu med ovisshet, uttrycker allt fler barn och ungdomar i skolan stress, oro och ångest. 

Under vårt kostnadsfria webinar får du möta en av Drömmen av det godas utbildare Lotta Olsson som berättar om en enkel metod som forskning och beprövad erfarenhet visar fungerar och som leder till ökad studiero, ökad inlärningsförmåga och bättre arbetsmiljö.

Du får även också pröva på några konkreta övningar som du direkt kan göra med dina elever. Alla övningar kan anpassas för olika åldersgrupper som förskolan till gymnasiet.

Varmt välkommen!
Drömmen om det goda

BLI EN AV FRAMTIDENS PEDAGOGER

WEBINAR


Wednesday, 21 April 2021
04:15 PM CEST

Days

21

Hours

06

Minutes

34

Seconds

15