Våra aktuella webbinarium

Vad är du extra nyfiken på?
Här väljer du de Drömmen om det goda - webbinarium som lockar dig!

Aktuella webbinarium

16 juni kl. 10.00-10.45

Lugn och ro i förskolan – för bättre hälsa, lärande och utveckling!

med Ann-Kristin Källström Sundgren,
rektor i Norrköping och pionjär med Drömmen om det goda

Möt Ann-Kristin, i ett samtal om hur hon och hennes medarbetare skapar lugn och ro för både barn och vuxna på de två stora förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköping. Barnen och personalen visar tydligt att det är möjligt att minska stress och oro, öka koncentration och lärande och förbättra arbetsmiljön med hjälp av Drömmen om det godas enkla övningsformer. Sjukskrivningstalen bland personalen har minskat med 50%.

Under 45 minuter får du möjlighet att ställa frågor och får svar på hur det är möjligt att förändra vardagen i förskolan.  

Moderator: Marie Boris-Möller, utvecklingsledare Drömmen om det goda

Varmt välkommen
Drömmen om det goda

Se våra inspelade webbinarium

MINSKAD STRESS OCH ORO, ÖKAD STUDIERO OCH FÖRBÄTTRAD ARBETSMILJÖ? VI HAR METODEN!

med Tord Hallberg

Tord berättar, som tidigare rektor, om hur din skola med en enkel metod kan få såväl elever som personal att hantera den ökade stressen som inte minst pandemin har lett till. Flum eller framgångsrecept?

I detta webbinarium möter du Tord  i samtal med Katja Wennerfors, moderator.

Från Tisdag 7 september 2021, 
Kl 10.00-10.45

BLI EN AV FRAMTIDENS PEDAGOGER.

med Hans Kernell

I detta webbinarium berättar Hans, som lärare och instruktör, hur Drömmen om det goda metoden fungerar och hur den leder till ökad studiero, ökad inlärningsförmåga och bättre arbetsmiljö.

Från Onsdag 21 april 2021, 
Kl 16.15-17.00

DRÖMMENS VÄNNER, NU KÖR VI!

med Marie Boris-Möller

Under detta kostnadsfria webbinarium får du som vän till Drömmen om det goda lyssna till vår generalsekreterare.

Varför är Drömmens metod mer angelägen nu än någonsin?
 
Från Onsdag 14 April 2021,
kl 9.00-9.45