Våra aktuella webbinarium

Vad är du extra nyfiken på?
Här väljer du de Drömmen om det goda - webbinarium som lockar dig!

Se våra inspelade webbinarium

Barnkonventionen och barnets rättigheter, kopplat till Drömmen om det godas arbete med barn och unga

med Marie Lundin-Karphammar

Möt Marie Lundin-Karphammar i ett samtal om Barnkonventionen och hur barnens rättigheter tillvaratas genom Drömmen om det godas arbete i förskolan och skolan. Samtalet kommer att belysa hur vi implementerar barnkonventionen genom att stärka barnets rätt till delaktighet, utbildning, utveckling och hälsa. Ett tillfälle att lära dig mer om hur barnkonventionen kan omsättas i praktiken. Medverkar gör även Anne Marie Brodén och Anna Lundstedt.

Moderator: Marie Boris-Möller  

Från tisdag 25 oktober 2022 14.45-16.00

MINSKAD STRESS OCH ORO, ÖKAD STUDIERO OCH FÖRBÄTTRAD ARBETSMILJÖ? VI HAR METODEN!

med Tord Hallberg

Tord berättar, som tidigare rektor, om hur din skola med en enkel metod kan få såväl elever som personal att hantera den ökade stressen som inte minst pandemin har lett till. Flum eller framgångsrecept? I detta webbinarium möter du Tord i samtal med Katja Wennerfors, moderator. 

Från Tisdag 7 september 2021, Kl 10.00-10.45

LUGN OCH RO I FÖRSKOLAN – för bättre hälsa, lärande och utveckling!

med Ann-Kristin Källström Sundgren

Möt Ann-Kristin, i ett samtal om hur hon och hennes medarbetare skapar lugn och ro för både barn och vuxna på de två stora förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköping. Ann-Kristin är rektor i Norrköping och pionjär med Drömmen om det goda

 Från 16 juni 2022,  Kl 10.00-10.45

BLI EN AV FRAMTIDENS PEDAGOGER.

med Hans Kernell

I detta webbinarium berättar Hans, som lärare och instruktör, hur Drömmen om det goda metoden fungerar och hur den leder till ökad studiero, ökad inlärningsförmåga och bättre arbetsmiljö.

Från Onsdag 21 april 2021, 
Kl 16.15-17.00

DRÖMMENS VÄNNER, NU KÖR VI!

med Marie Boris-Möller

Under detta kostnadsfria webbinarium får du som vän till Drömmen om det goda lyssna till vår generalsekreterare.

Varför är Drömmens metod mer angelägen nu än någonsin?
 
Från Onsdag 14 April 2021,
kl 9.00-9.45