Våra aktuella webbinarium

Vad är du extra nyfiken på?
Här väljer du de Drömmen om det goda - webbinarium som lockar dig!

Webbinarium

Se våra inspelade webbinarium

Framtidens skola

Webbinarium med Jeremias Andersson från 2023-11-16 kl. 15:15-16:00

Möt Jeremias Andersson i ett samtal om framtidens skola.
Vad och hur kan skolan utvecklas till att vara mer anpassad till samtiden? En skola med fokus på kunskap och personlig utveckling. En skola där eleverna utvecklar förmågor som kan hjälpa dem i arbetslivet och att samtidigt bli lyckliga och trygga i sig själva.
 
Jeremias vill påverka skolans utveckling genom att ge eleverna en möjlighet till skolgång som stimulerar elevernas förmåga att göra självständiga val.

Jeremias Andersson är medgrundare av Academic Work och ägare av Spiraskolan samt investerare inom skola och utbildning i bl.a Nacka. Jeremias ingår även i Drömmen om det godas styrelse där Anne Marie Brodén är ordförande .

Moderator: Marie Boris-Möller, utvecklingsledare på Drömmen om det goda

Utveckling, utmaningar och möjligheter av psykisk hälsa för ungdomar

Webbinarium med David Wijkman - från 2023-03-30, kl.16.00-16.45.
Möt David Wijkman i ett samtal om hans upplevelser och kunskap efter att ha arbetat inom första linjens psykiatri med barn och ungdomar.

David ger sin bild av vilka utmaningar som samhället står inför och vad som verkar vara viktigt för att främja en positiv utveckling kring den psykiska ohälsan. Vilken roll kan Drömmen om det goda kan spela i sammanhanget?  

David Wijkman är utbildad psykolog och musiker och styrelseledamot i Drömmen om det goda.

Moderator: Marie Boris-Möller, utvecklingsledare på Drömmen om det godaBarnkonventionen och barnets rättigheter, kopplat till Drömmen om det godas arbete med barn och unga

med Marie Lundin-Karphammar

Möt Marie Lundin-Karphammar i ett samtal om Barnkonventionen och hur barnens rättigheter tillvaratas genom Drömmen om det godas arbete i förskolan och skolan. Samtalet kommer att belysa hur vi implementerar barnkonventionen genom att stärka barnets rätt till delaktighet, utbildning, utveckling och hälsa. Ett tillfälle att lära dig mer om hur barnkonventionen kan omsättas i praktiken. Medverkar gör även Anne Marie Brodén och Anna Lundstedt.

Moderator: Marie Boris-Möller  

Från tisdag 25 oktober 2022 14.45-16.00

MINSKAD STRESS OCH ORO, ÖKAD STUDIERO OCH FÖRBÄTTRAD ARBETSMILJÖ? VI HAR METODEN!

med Tord Hallberg

Tord berättar, som tidigare rektor, om hur din skola med en enkel metod kan få såväl elever som personal att hantera den ökade stressen som inte minst pandemin har lett till. Flum eller framgångsrecept? I detta webbinarium möter du Tord i samtal med Katja Wennerfors, moderator. 

Från Tisdag 7 september 2021, Kl 10.00-10.45

LUGN OCH RO I FÖRSKOLAN – för bättre hälsa, lärande och utveckling!

med Ann-Kristin Källström Sundgren

Möt Ann-Kristin, i ett samtal om hur hon och hennes medarbetare skapar lugn och ro för både barn och vuxna på de två stora förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköping. Ann-Kristin är rektor i Norrköping och pionjär med Drömmen om det goda

 Från 16 juni 2022,  Kl 10.00-10.45

BLI EN AV FRAMTIDENS PEDAGOGER.

med Hans Kernell

I detta webbinarium berättar Hans, som lärare och instruktör, hur Drömmen om det goda metoden fungerar och hur den leder till ökad studiero, ökad inlärningsförmåga och bättre arbetsmiljö.

Från Onsdag 21 april 2021, 
Kl 16.15-17.00

DRÖMMENS VÄNNER, NU KÖR VI!

med Marie Boris-Möller

Under detta kostnadsfria webbinarium får du som vän till Drömmen om det goda lyssna till vår generalsekreterare.

Varför är Drömmens metod mer angelägen nu än någonsin?
 
Från Onsdag 14 April 2021,
kl 9.00-9.45 

Upcoming Webinars

There are no results found.